Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuw evenementenbeleid: ’s-Hertogenbosch bruisend de toekomst in

8 oktober 2019

Er gebeurt veel in ‘s-Hertogenbosch! Het evenementenbeleid voor de periode 2019-2023 wordt daarom gemoderniseerd om bij de toekomstvisie voor cultuur en evenementen in de gemeente te passen. D66 is groot voorstander van de stappen die met dit beleid gezet worden.

Lees meer

Bosch' model voor burgerparticipatie

D66 wil vaart achter het Bosch model voor burgerparticpatie, waarin initiatieven als een ideeënmakelaar, G1000 en de burgerbegroting een plek krijgen.