Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerken aan een duurzaam 's-Hertogenbosch

4 juli 2019

Met het visiedocument Duurzaam 's-Hertogenbosch geven we invulling aan #duurzaam uit het coalitieakkoord. D66 is zeer positief over het visiedocument en de daarin benoemde ambities.

Lees meer