Steun ons en help Nederland vooruit

Meer woningen bouwen voor middeninkomens

3 september 2021

Er wordt volop gebouwd in ’s-Hertogenbosch. Toch worden er al jaren te weinig huurwoningen opgeleverd voor middeninkomens. De afgesproken aantallen woningen uit het gemeentelijk woonbeleid worden niet gehaald. De D66-fractie pleit daarom voor rigoureuze maatregelen en vraagt het gemeentebestuur om actie!

Lees meer

Naar een autoluwere binnenstad

Een historisch moment: onder aanvoering van D66 heeft de Bossche gemeenteraad namelijk een motie aangenomen waarin staat dat de binnenstad geleidelijk autoluw moet worden.