Steun ons en help Nederland vooruit

Forse investeringen in onderwijs, zorg en klimaat

14 november 2018

Op 13 november stelde de gemeenteraad de begroting 2019 vast. Een gezond huishoudboekje, waarbij de rekening niet wordt doorgeschoven naar een volgende generatie. De woonlasten voor inwoners niet stijgen en er forse investeringen zijn in goed onderwijs, goede zorg en een beter klimaat.

Lees meer

Babel nieuw platform voor taal en cultuureducatie

Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel gaan per 1 januari 2019 samen verder als Babel: hét platform van en voor iedereen die zich cultureel en maatschappelijk wil ontplooien en (blijven) groeien.