Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 januari 2016

Een jaar college

Column door Mike van der Geld

Een jaar nadat het Bestuursakkoord ‘Aan de slag!’ is gepresenteerd zijn er al flinke stappen gezet om onze ambities te verwezenlijken. Een centraal thema voor D66 is en blijft het toekomstbestendig maken van onze gemeente. Daar horen uiteraard investeringen in onderwijs bij. Met de komst van de Graduate School realiseren we niet alleen een historische mijlpaal voor Den Bosch maar ben ik er ook van overtuigd dat met de komst van deze studenten het ook nieuwe dynamiek voor de stad met zich meebrengt.
Het onderwijs stellen we bovendien in staat om te vernieuwen door maar liefst twee miljoen euro beschikbaar te stellen in een het onderwijsinnovatiefonds. Het opdoen van kennis en vaardigheden is de beste garantie voor een succesvolle toekomst en daarmee de beste manier om schooluitval, werkloosheid en criminaliteit op de lange termijn te bestrijden.

Cultuur is van ongelofelijk groot belang voor al onze inwoners en daarmee onze stad. Niet in de laatste plaats omdat cultuur mensen kan verbinden, bittere noodzaak in deze tijd. De financieringssystematiek in Den Bosch was helaas wel vastgeroest, maar niemand die daar aan tornde. Bestaande instellingen klaagden terecht dat plannen maken voor een langere termijn moeilijk was omdat zij slechts verzekerd waren van een jaar subsidie. Voor grotere instellingen is dit natuurlijk onwerkbaar en ik ben blij dat dit is omgezet naar afspraken voor vier jaar.
Voor nieuwe culturele spelers was nauwelijks ruimte binnen de bestaande budgetten aangezien het budget in beslag werden genomen door bestaande instellingen. De oprichting van het pop-up fonds moet daar verandering in brengen. Hier kunnen nieuwe initiatieven aanspraak maken op een flexibel budget om zich zo te presenteren aan de stad en op te kunnen starten. Wel met de gedachte dat er meer geld wordt binnengehaald dan belastinggeld. Vooral ook om draagvlak te creëren en de blik naar buiten te werpen.

Wanneer ik denk aan toekomstbestendig denk ik vooral ook aan onze klimaatambities. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn moeten er flinke stappen worden gemaakt. In veel van de plannen wordt daar nu rekening mee gehouden, niet in de laatste plaats het nieuw te bouwen transferium Willemspoort. Dit moet niet alleen groen maar ook energieneutraal worden. Onze ambities houden hier uiteraard niet op. De locatie van onze enige windmolen; Treurenburg drukt het prima uit.

En last but not least is en blijft Den Bosch een gastvrije stad, zeker ook voor mensen die vluchten voor oorlog. Ik wil daarbij niet wegkijken voor de zorgen die veel inwoners hebben en deze zeker ook serieus nemen. Wat ik echter mis in de hele discussie is net die ene Hollandse traditie die ik zo nu en dan het meest kan waarderen: nuchterheid. Laten we kalm blijven en vooral ook in gesprek blijven.

Ik nodig dan ook iedereen uit om met onze fractie in gesprek te gaan over ideeën die u heeft over onze stad, een van onze dorpen of wijken.

Infographic één jaar college

Een jaar college