Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 oktober 2016

Op weg naar een toekomstbestendige en flexibele detailhandelsnota

Op de afgelopen raadsvergadering van 11 oktober stond de ‘Wijziging detailhandelsbeleid met betrekking tot grootte bouwmarkten’ op de agenda. D66 gaf in de discussie aan geen moeite te hebben met het loslaten van het ‘plafond’ van 6500m2 als maximale grootte voor bouwmarkten in onze stad. D66 raadslid Inge Visschedijk merkte op: ‘Deze branche is in beweging, er melden zich grote nieuwkomers en ook Bossche ondernemers zoeken naar mogelijkheden voor het ver-markten van nieuwe concepten. Genoeg animo dus voor het loslaten van de bovengrens van 6500 m2′. 

In een eerder raadsvoorstel over dit onderwerp, gaf het college aan alleen in gesprek te zijn met bouwgigant Bauhaus. Pas als deze onderhandelingen spaak zouden lopen, kregen andere gegadigden een kans. D66 is van mening dat voor alle partijen dezelfde uitgangspositie moet gelden. Loslaten van het plafond, betekent loslaten van het plafond voor álle partijen. In het raadsvoorstel dat 11 oktober voorlag, is dit gewaarborgd. D66 ‘s-Hertogenbosch heeft daarom ingestemd.

Voor de zomer is er in onze stad uitgebreid gediscussieerd over onze detailhandel in een drukbezochte openbare expertmeeting en hearing. Deze hearing werd georganiseerd door een raadswerkgroep onder voorzitterschap van D66 raadslid Inge Visschedijk. Zij is blij met de raad-brede steun voor de notitie die de werkgroep schreef naar aanleiding hiervan: “De detailhandelsnota wordt geactualiseerd, met meer oog voor flexibiliteit ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Wellicht nog belangrijker is de conclusie dat de dienstverlening van de gemeente aan en de communicatie hierover met onze ondernemers moet worden verbeterd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het inrichten van één centraal loket waar zij terecht kunnen met hun plannen en vragen”.

Urgentie actualisering

“De urgentie van actualisering van een meer toekomstbestendige en flexibele detailhandelsnota én het meer oog en oor hebben voor de wensen en plannen van ondernemers werd tijdens de raadsvergadering van 11 oktober maar weer eens duidelijk”, aldus raadslid Inge Visschedijk.