Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 november 2016

Vergroot zichtbaarheid gemeenteraad

Transparantie en zichtbaarheid van de gemeentepolitiek is voor D66 ’s-Hertogenbosch al lange tijd een speerpunt. Een amendement van D66 om deze zichtbaarheid te vergroten werd tijdens de begrotingsbehandeling van 8 november aangenomen. Het amendement maakt budget vrij voor het maken van videoreportages over onderwerpen op de raadsagenda. 

“In de afgelopen periode zijn er al flinke stappen gezet om de gemeentepolitiek transparanter en zichtbaarder te maken. Geheime informatiebijeenkomsten zijn vrijwel uitgesloten, collegebesluiten zijn openbaar en de gemeenteraad is toegankelijker door de bijeenkomsten van Informeren & Ontmoeten. Het is goed dat er nu ook videoreportages komen over belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad om de burgers nog verder bij de gemeentepolitiek te betrekken”, aldus fractievoorzitter Mike van der Geld.

Raadswerkgroep

De raadswerkgroep ‘Zichtbaar en toegankelijk’ kwam eerder met de aanbeveling om het werk van de gemeenteraad zichtbaarder te maken. Voor het goed functioneren van de lokale gemeentepolitiek is het immers belangrijk dat burgers betrokken zijn. Het maken van korte videoreportages kan hier een goed middel voor zijn. In Eindhoven worden door Studio Stadhuis al langere tijd op een succesvolle manier reportages gemaak over belangrijke onderwerpen op de raadsagenda.