Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 januari 2017

Aanvalsplan Groene Daken

De gemeente ‘s-Hertogenbosch opent de aanval op alle platte daken en versteende tuinen! Vergroening van al deze versteende oppervlakten staat de komende jaren centraal. Op initiatief van D66 komt de gemeente met een Aanvalsplan Groene Daken. 

Op dinsdag 31 januari wordt het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In het plan staat o.a. het waterbewust handelen van inwoners centraal. “Vorig jaar werden we over een langere periode geconfronteerd met enorme hoosbuien. Toen vroeg D66 al om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. Een initiatief met als doel het besef onder inwoners te vergroten over de negatieve effecten van verstening van particuliere tuinen. Het college ziet de noodzaak hier nu ook van en pakt goed door!”, aldus raadslid René van den Kerkhof.

Groene daken

Groene daken hebben vele voordelen zoals het opnemen van regenwater, het bevorderen van de luchtkwaliteit, isolatie en het verhogen van de levensduur van een dak. De gemeente kent sinds 2014 een subsidie voor particulieren die hun dak vergroenen. Hiervan blijkt de afgelopen jaren nog onvoldoende gebruik te zijn gemaakt. D66 pleit dan ook om de subsidie meer te promoten en te continueren tot en met 2021.

Een breed aanvalsplan

D66 wil dat de subsidie niet alleen voor particulieren beschikbaar is, maar ook voor dakdekkers, woningcorporaties, VvE’s en ondernemers. Middels een motie roepen D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en De Bossche Groenen het college op om met een Aanvalsplan Groene Daken te komen. In het plan staat een forse vergroting van het aantal vierkante meters groene daken in ’s-Hertogenbosch centraal. “De stijgende lijn in het aantal groene daken in onze stad, moeten we de komende jaren verder aanjagen. Wanneer staat iemand open voor een nieuw dak? Als het dak lekt of aan vervanging toe is! Laten we daarom als gemeente de samenwerking opzoeken met o.a. dakdekkers. Partijen willen wel, maar hebben een financiële prikkel nodig om te kiezen voor een groen dak”, aldus van den Kerkhof.