Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 maart 2017

Van Onderwijsboulevard naar autovrije Onderwijscampus

D66 wil dat een gedeelte van de Onderwijsboulevard wordt omgevormd tot een autovrije en groene campus. Eerder genomen snelheidsbeperkende maatregelen in deze 30 km-zone bieden geen soelaas. Om de onveilige situaties tegen te gaan en omdat een campus goed past bij de ambities van ‘s-Hertogenbosch als aantrekkelijke studentenstad, vraagt de partij het College de mogelijkheden te onderzoeken om de boulevard om te vormen tot campus.

Iedere dag blijkt weer dat de Onderwijsboulevard meer gebruikt wordt als een doorstroomas voor autoverkeer dan als een autoluwe 30 km-zone. De genomen maatregelen zoals zebrapaden en snelheidsmeters remmen automobilisten nog steeds te weinig af. Dit leidt dagelijks tot hachelijke situaties. D66 wil dan ook dat de inrichting van deze straat drastisch veranderd.

Raadslid René van den Kerkhof: “Wijkbelangen Paleiskwartier gaf in juni 2015 al aan dat er veel risicovolle situaties ontstaan op de Onderwijsboulevard door het vermengen van bus-auto- en langzaam verkeer. Het aantal voertuigen op de Onderwijsboulevard is de afgelopen jaren toegenomen en naar verwachting neemt dit nog verder toe tot 4.000 voertuigen per etmaal in 2020. Een onwenselijke situatie. Net als Wijkbelangen acht D66 herinrichting van de Onderwijsboulevard noodzakelijk.”

D66 wil dat het gedeelte van de Onderwijsboulevard tussen de Hugo de Grootlaan en de Jonkerstraat wordt heringericht als een autovrij en groen campusterrein. “Een campus past goed bij de gevestigde onderwijsinstellingen aan de boulevard en de instellingen die zich daar de komende jaren nog vestigen. Tevens zou het een nieuwe ‘groene long’ zijn waar het goed toeven is voor studenten, werknemers en bewoners in het Paleiskwartier. Uiteraard moet laad en los verkeer voor bewoners, bedrijven en instellingen mogelijk blijven”, aldus Van den Kerkhof.