Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juli 2017

Zuid-Willemspark: groene long dwars door de stad

De Zuid-Willemsvaart is niet meer in ‘s-Hertogenbosch. De start is gemaakt om het oude kanaal en directe omgeving te transformeren in een nieuw groen waterpark van maar liefst 12 kilometer: het Zuid-Willemspark. De gemeenteraad stelde het inspiratiedocument hiervoor vast. Het is de bedoeling dat de aanpak al op korte termijn zichtbaar wordt.

Het park moet een ontmoetingsplek worden. De gemeente zet in op het stimuleren van personenvervoer per boot, in de vorm van een watertaxi. Daarnaast is het voorstel om Sluis 0 te vervangen. Versmalling van de sluisbak biedt extra ruimte voor een parkachtige inrichting. Verder staan nieuwe woonmilieus op of aan het water op het programma. Gedacht wordt aan de Spoorzone (waterfronten) en aan de Van Veldekekade (woonboten). Bij de Poeldonkweg is een onderzoekslocatie opgenomen voor de realisering van ‘tiny houses’. Het vaststellen van het inspiratiedocument is geen eindpunt, maar juist een start. Op de korte termijn komen er al projecten tot uitvoering. Zoals de aanplant van bomen, het maken van routes en een watertaxi. Ook kan het park een decor voor evenementen zijn.

“Het litteken dat de Zuid-Willemsvaart ooit sloeg in de binnenstad gaat de komende jaren helen tot een groene long van formaat. Een groene long die met het veranderende klimaat een luxe is. Het is zaak om vele ideeën uit het inspiratiedocument ook snel zichtbaar te maken. Laten we de vaart erin houden!” aldus raadslid René van den Kerkhof. D66 ziet mogelijkheden om Stadsstrand De Witte Sieb meer body te geven het komende jaar, door ondersteuning vanuit de gemeente. Op die manier hebben we de volgende zomer al de eerste hotspot in het Zuid-Willemspark.”

Samen met de stad

Om te komen tot het inspiratiedocument is een uitgebreid en interactief communicatietraject doorlopen. Een brede multimediale publiekscampagne heeft geleid tot veel bekendheid, betrokkenheid en enthousiasme. Het document prikkelt én inspireert voor de korte en middellange termijn en laat zien dat het hele traject veel ideeën en energie heeft opgeleverd. Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en andere partijen blijft de gemeente nu werken om de ideeën werkelijkheid te maken.De Zuid-Willemsvaart is niet meer. Het oude kanaal en directe omgeving bieden daardoor enorme kansen voor vernieuwing. Een nieuw groen waterpark van maar liefst 12 kilometer lang is gestart: het Zuid-Willemspark. De gemeenteraad stelde het inspiratiedocument hiervoor vast. Het is de bedoeling dat de aanpak al op korte termijn zichtbaar wordt.

Wethouder Eric Logister: “We hebben samen met inwoners en initiatiefnemers inspiratie opgedaan voor de komende jaren. Dit is de manier om belangrijke plannen samen met de stad te maken! Mensen begrijpen beter waarom somige keuzes worden gemaakt en hun plannen maken de visie beter. Ik heb genoten van de verschillende plannen en het proces om dat in te passen. Oprecht een document voor en door de stad.”

Impressie van een Stadsstrand De Witte Sieb met meer ‘body’ ©De Conceptenbouwers

Impressies van het Zuid-Willemspark uit het inspiratiedocument ©Gemeente ‘s-Hertogenbosch/Bureau Lubbers