Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

Nieuw theater passend bij culturele ambities

Op dinsdag 12 juli stelde de gemeenteraad het ‘Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade’ vast. Lees hier de bijdrage van raadslid Annemarie Hoog Antink, die namens de D66-fractie het woord hierin voerde.

Voorzitter, D66 heeft altijd gepleit voor een nieuw theater. Dat past bij de ambitie die we hebben voor onze stad. Bij een stad die floreert hoort een florerend cultureel klimaat. En daar hoort ook een goed theater bij. Een theater dat niet alleen het theater klaarstoomt voor de toekomst maar ook eens fantastisch om te zien en uitnodigt om te terug te komen. Niet onbelangrijk is het voor onze fractie bovendien dat het theater aan hoge duurzaamheidseisen gaat voldoen.

Voorzitter, een ander belangrijk punt is voor D66 altijd geweest dat we dit slepende traject nu eens eindelijk verder brengen. Dat stond en staat voor ons met stip op één. Niets doen was – en is – voor ons geen optie. Ja, dat betekent dat ook wij compromissen moeten sluiten en water bij de wijn moeten doen bij bijvoorbeeld de locatiekeuze. Zoals iedere partij dat overigens heeft moeten doen. Maar het wordt zo langzamerhand wel erg gênant. Wij willen dit boek daarom zo snel mogelijk sluiten en de deuren van een nieuw theater zo snel mogelijk weer openen.

Ook wij hebben vraagtekens over de exploitatie. Weliswaar zijn die kleiner geworden door de nagezonden informatie maar wij blijven hier scherp op. En het budget dat we vaststellen is taakstellend, en terecht. We willen niet weer dat de kosten de pan uit rijzen. Maar het mag helder zijn dat wij de culturele ambities erg belangrijk vinden. We houden het college er dan ook aan dat culturele ambities zoals die zijn geformuleerd in het raadsvoorstel in het PvE als ook fysiek gerealiseerd kunnen worden.

Voorzitter tot slot een zeer groot compliment voor de fracties van GroenLinks en PvdA die hun verantwoordelijkheid nemen. Niets dan lof en daarvoor nemen we ons petje af. Wij zijn blij dat zij hun nek zichtbaar durven uit te steken en hiermee een constructieve bijdrage leveren aan het besturen van de stad. Vanzelfsprekend kunnen wij dit amendement en het raadsvoorstel steunen.