Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 september 2017

Vergroening van het daklandschap

Op initiatief van D66 komt het college met een ‘Ontwikkelplan groene daken’. De oproep van D66 in januari 2017 om de subsidie meer te promoten en te continueren tot en met 2021 is daardoor uitgevoerd. De afgelopen drie jaar zijn al 52 groene daken met behulp van de gemeentelijke subsidie aangelegd. Wat D66 betreft verdubbelt dat aantal zeer snel.

De subsidie voor groene daken (die eigenlijk t/m 2018 liep) wordt verlengd t/m 2021 en blijft € 50.000 per jaar aan subsidie en € 10.000 voor de communicatie. Om ervoor te zorgen dat er meer groene daken komen in ’s-Hertogenbosch, krijgen ook Verenigingen van Eigenaren (VvE) vanaf 2018 de mogelijkheid gebruik te maken van deze subsidie. Verder zoekt de gemeente in 2017 nadrukkelijk contact met lokale architecten, ontwerpers en bouwbedrijven om hen te enthousiasmeren. In navolging van de oproep van D66 gaat de gemeente in 2018 de focus leggen op contacten met dakdekkers. Waarschijnlijk in regionaal verband, op het niveau van de Meierij.

“Mooi om te zien hoe de gemeente de motie Aanvalsplan Groene Daken heeft opgepakt en uitgewerkt in een Ontwikkelplan. Met het verlengen van de subsidie ligt er een goede basis om het aantal groene daken de komende jaren in rap tempo te verhogen. Bewoners kiezen nog te weinig voor een groen dak, vooral omdat ze er onbekend mee zijn. Door ook dakdekkers mee te nemen in de aanpak, bereiken we een groep bewoners die bij het repareren of aanleggen van een nieuw dak voortaan ook een groen dak in overweging nemen. ” aldus raadslid René van den Kerkhof.

De oproep om ook kleinere daken dan 20 m2 mee te nemen in de subsidieregeling is niet overgenomen in verhouding tot de administratieve lasten die daaraan verbonden zijn. Maar juist de kleine daken op schuren lenen zich perfect om vergroend te worden. Vandaar dat voor D66 voorop staat dat als bewoners gezamenlijk een aanvraag indienen om meerdere daken te vergroenen (die samen groter dan 20 m2 zijn), hiervoor ook gemeentelijke subsidie beschikbaar moet zijn.