Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 september 2017

Fijnmazige winkelstructuur handhaven voor West

D66 steunt het voorgestelde detailhandelbeleid voor het westelijk stadsdeel. Raadslid Inge Visschedijk vertelt dat het van belang is de fijnmazige winkelstructuur in dit stadsdeel te handhaven om zo de leefbaarheid verder te verbeteren en de verloedering van het straatbeeld tegen te gaan.

De verplaatsing en nieuwbouw van de Lidl naar het winkelcentrum op de Oude Vlijmenseweg geeft de zittende ondernemers een inpuls om weer te investeren in hun winkels en voor de direct omwonenden wordt de leefomgeving een stuk aantrekkelijker. De voorliggende plannen maken het mogelijk dat dezelfde ontwikkeling ook op de Kooikersweg plaats gaat vinden, door samenwerking van een supermarktonderneming en woningcorporatie De Kleine Meierij.

Bij het vaststellen van de ‘Actualisering detailhandelsbeleid westelijk stadsdeel’ wordt de keuze gemaakt om enkele (buurt)winkelsteunpunten in West door te laten groeien. Buurtsteunpunt Boschveld behoort hier niet toe. Dit in afwijking van het eerder vastgestelde detailhandelsbeleid voor deze wijk. D66 dient een motie over dit buurtsteunpunt in. “Omdat de gemeente in buurtsteunpunt Boschveld meerdere panden in eigendom heeft, is zij ook aan om de huidige verrommelde aanblik aan te pakken en de uitstraling van de winkelstrip te verbeteren. Het actief meewerken aan het opvullen van een nu nog leegstaand pand door ondernemer Sonay is hier wat D66 betreft onderdeel van” aldus raadslid Inge Visschedijk.