Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 september 2017

Woningbouw in De Meerendonk

Dinsdag 5 september sprak de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer uitvoerig over het voornemen om medewerking te verlenen aan het vestigen van Protix op bedrijventerrein Poeldonk. De discussie richtte zich op woningbouw in de Meerendonk en een alternatieve locatie. Inmiddels heeft Protix besloten af te zien van de locatie Poeldonk. Het bedrijf gaat andere opties bekijken.

Raadslid René van den Kerkhof: “Wij waren en zijn enthousiast met de komst van Protix naar ’s-Hertogenbosch. Een innovatief bedrijf passend binnen de Agrifood-Capital en een voorbeeld als het gaat om circulaire economie. Protix kan uitgroeien tot de grootste in zijn branche ter wereld. Dat levert werkgelegenheid op voor onze regio. Echter, de locatie van de Poeldonk roept niet alleen bij omwonenden, maar ook bij de D66-fractie vele vragen op. Waarom wordt er afgeweken van woningbouw in dit gebied? Meerendonk is wat ons betreft één van de grootste inbreidingslocatie die onze stad nog rijk is.”

Het standpunt van D66 is helder. Gronden voor woningbouw zijn schaars in ’s-Hertogenbosch en daarom is het van groot belang de beschikbare grond op de juiste wijze te benutten.