Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

D66: Versnellen duurzaam inkopen

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid. Een dag met als doel een daadwerkelijke versnelling op gang te brengen om tot een duurzamere samenleving te komen. Juist op deze dag is  D66 benieuwd naar alle inspanningen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch op het gebied van duurzaam inkopen en wil D66 dat er vaart mee wordt gemaakt.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Om dit te bereiken wil D66 dat de gemeente haar voorbeeldrol pakt. “Juist als het gaat om het inkopen van producten en diensten kan de gemeente het goede voorbeeld geven door ‘duurzaamheid’ als belangrijk criterium te hanteren. Onze gemeente heeft het voornemen uitgesproken om de gehele inkoopketen van de gemeente en de aan haar gelieerde instellingen te verduurzamen en op die manier de CO2-uitstoot terug te dringen. Wij willen weten of daar nu ook daadwerkelijk al stappen in zijn gezet”, aldus raadslid Inge Visschedijk.

D66 vraagt daarom aan het college van B&W of het inkoopbeleid al volledig duurzaam is en welke stappen daarin tot nu toe zijn gezet. Verder wil men weten of er gegevens beschikbaar zijn van de behaalde resultaten op het gebied van reductie CO2 uitstoot als gevolg van het duurzame inkoopbeleid van de gemeente.