Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 oktober 2017

Keuze voor Onderwijs en Duurzaamheid in de begroting 2018

De gemeentelijke begroting voor 2018 is gepresenteerd. In de laatste begroting van deze bestuursperiode wordt volop ingezet op onderwijs en duurzaamheid.

In de begroting wordt voorgesteld om 7,2 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor het onderwijshuisvestingsfonds. “Al in 2012 heeft D66 een motie ingediend om toch vooral het fonds gezonder en meer berekend op de toekomst te maken. Nu er ruimte is, kunnen we echt doorpakken” aldus wethouder Eric Logister. Ook wordt een plus gezet op de verdere ontwikkeling van de universiteit: de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). De totale extra investeringen in onderwijs komen daarmee deze bestuursperiode op ruim 20 miljoen euro.

Daarnaast wordt voorgesteld om het aantal ambtenaren die zich bezighouden met duurzaamheid, uit te breiden. Dit om de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn, kracht bij te zetten. Tevens is er oog voor een aantal ontwikkelingen in wijken en dorpen. De bouw van de Vinkelse molen wordt financieel ondersteund vanuit de gemeente en er wordt geld vrijgemaakt voor de bouw van een school in de Groote Wielen.

De D66-fractie buigt zich de komende weken over de begroting 2018. Deze wordt in de week van 30 oktober behandeld in de raadscommissies en op 14 november a.s. vastgesteld in de gemeenteraad.