Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 november 2017

Begroting gemeente ‘s-Hertogenbosch 2018

Tijdens de raadsvergadering van 14 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2018 vastgesteld. Hierin besluit de gemeenteraad waar ruim 700 miljoen euro komend jaar aan wordt besteed.

D66 zet hierbij in op een aantal speerpunten. Fractievoorzitter Mike van der Geld licht toe: “D66 komt zelf met een aantal moties en amendementen die onze gemeente verder zullen brengen. We zijn tevreden met de investeringen van het college in o.a. JADS (onze nieuwe universitaire onderwijsinstelling) en duurzaamheid. Maar in het bijzonder zijn we blij met de investering in onderwijshuisvesting. De teller loopt daardoor deze periode op tot 20 miljoen extra aan investeringen in onderwijs.

De eigen initiatieven van D66 zijn allemaal aangenomen tijdens de raadsvergadering van 14 november:

Extra impuls voor cultuur

Onze gemeente moet bruisen. Nieuwe culturele initiatieven dragen hieraan bij. D66 vroeg daarom om een impuls van 50.000 euro voor het zogenaamde Pop-up fonds om nieuwe culturele initiatieven te kunnen ondersteunen.

Onderzoek Tramkade

De Tramkade is een succes, maar het is onduidelijk wat er met het gebied gaat gebeuren nadat de afspraken met de gemeente zijn afgelopen. D66 wil daarom dat hierover wordt nagedacht zodat de politiek zich hierover kan uitspreken.

Fietsparkeren station Centraal en Rosmalen

Gelukkig nemen steeds meer mensen de trein. Maar dit betekent ook steeds meer fietsers richting het station, met alle parkeerproblemen van dien. D66 pleit dan ook voor een uitbreiding middels een ondergrondse stalling aan de achterzijde van het CS en een gratis bewaakte fietsenstalling bij station Rosmalen.

Wij ondersteunde daarnaast van harte:

Muziekonderwijs 3.0
Samen met het CDA gaven wij een extra impuls aan muziekonderwijs voor kinderen. Wij zullen er goed op letten dat dit geld ook daadwerkelijk aan de muzieklessen besteed gaat worden. Ook hiervoor maakte de gemeenteraad 50.000 euro beschikbaar.

Extra stimulans startende ondernemers
Het amendement van de VVD om OndernemersliftPlus een extra stimulans van 50.000 euro te geven hebben wij gesteund. De afgelopen periode zijn hierdoor ruim 300 banen door startende ondernemers gecreëerd.

Experimenteren in de bijstand
D66 ziet graag dat mensen die in de bijstand zitten aan het werk komen. Hiervoor lopen in het hele land vernieuwende experimenten die bekijken hoe we daar werk van kunnen maken, bijvoorbeeld door deze mensen juist de ruimte te geven. Deze motie van de PvdA, SP en GroenLinks ondersteunden we daarom van harte, het college gaat nu bekijken hoe invulling te geven aan deze motie.