Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 december 2017

Bereikbaarheid en mobiliteit in Rosmalen

De gemeenteraad behandelt op 12 december a.s. het aangepaste voorstel, waarin de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gehele gebied ten oosten van de A2 centraal staat.  De raad zal unaniem instemmen met dit voorstel. In oktober was de D66-fractie nog erg kritisch op het voorstel dat er toen lag voor een onderzoek naar enkel de Oostelijke landweg. Het raadsvoorstel werd na kritiek vanuit de raad teruggetrokken door het College.

Op aandringen van onder meer D66 werd in oktober het onvolledige raadsvoorstel teruggetrokken. Er was onvoldoende gekeken naar de maatregelen aan de westzijde van Rosmalen en vele partijen voelden zich niet gehoord. Het College heeft geluisterd naar de kritiek uit de raad en de raad kan nu unaniem instemmen met een integraal voorstel. In het aangepaste voorstel staan voor de korte termijn maatregelen centraal samen met communities, slimme verkeerslichten en maatregelen om het vrachtverkeer te weren. Ook wordt een studie uitgevoerd om de rotonde Bruistensingel-Empelseweg-Laaghemaal te optimaliseren. Voor de middellange en lange termijn staan een verder onderzoek naar een verbinding tussen het Hooghemaal en de aansluiting Maaspoort/Hambakenweg op de A59 als ook een verbinding tussen de hoek Empelseweg/Hooghemaal en de Burg. Burgerslaan centraal. Het onderzoek naar de Oostelijke Landweg wordt een fase verder gebracht in het Structuurfonds. Voor deze onderzoeken en maatregelen stelt de gemeenteraad een budget van 200.000 beschikbaar.

“ De bereikbaarheid, mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid in Rosmalen, Empel, Kruisstraat, Nuland en Vinkel is meer dan enkel de Oostelijke Landweg. Dagelijks loopt het verkeer op de A2 en A59 vast. Daardoor loopt het verkeer op de Bruistensingel, Empelseweg en De Blauwe Sluisweg ook vast. Enkel een nieuwe weg aan de oostzijde van Rosmalen aanleggen is dan ook niet de oplossing. Voor D66 zijn maatregelen aan de westzijde even belangrijk als de oostelijke kant. Wij willen dat vol wordt ingezet op de bereikbaarheid van de groeiende wijk De Groote Wielen en Rosmalen per fiets, OV en auto. Hiervoor moeten op korte termijn al veel maatregelen aan de westzijde worden genomen. Deze oplossingen kunnen enkel met draagvlak van betrokken partijen, waaronder de bewoners, een succes worden.“ aldus commissielid Robbert van Schaik.