Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 januari 2018

Autoloze dinsdagen

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil in 2020 een klimaatneutrale organisatie zijn, door onder meer alle voertuigen van het gemeentelijke wagenpark op groene stroom of een andere duurzame brandstof te laten rijden. Om dit doel te bereiken zal de CO2-uitstoot door mobiliteitsbewegingen fors omlaag moeten. Door het veranderen, verschonen en voorkomen van reisbewegingen door het eigen personeel kan al veel winst behaald worden.

Een aangescherpt mobiliteitsbeleid kan hierbij helpen, zo bewijst Enexis Groep. Om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om een mobiliteitsverandering te faciliteren, organiseerde Enexis Groep in oktober en november 2017 drie ‘autoloze dinsdagen’. Dit leverde mooie resultaten op: een daling van 72% van het autogebruik en het toename van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. In navolging van dit initiatief wil D66 dat de gemeente ‘ autoloze dinsdagen’ invoert voor eigen organisatie. D66 vraagt het gemeentebestuur om extra maatregelen te nemen om CO2-uitstoot drastisch te verlagen.

Schriftelijke vragen over autoloze dinsdagen