Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 januari 2018

Duurzaamheid centraal in grondbeleid

D66 wil graag dat de gemeente nóg duurzamer wordt. We vragen daarom aandacht voor duurzaamheid in het gemeentelijke grondbeleid. Tijdens de commissievergadering FES is de actualisatie van het grondgebied behandeld.

Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als stedelijk gebied. Dit doet de gemeente door ontwikkelinitiatieven op te pakken of te ondersteunen.

Er is brede steun voor het voortzetten van het solide financieel beleid, met aandacht voor risicomanagement. De realisatie van projecten en de door de raad vastgestelde doelen op het gebied van woningbouw, maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid zijn daarin leidend ten opzichte van het verhogen van de opbrengst.

Wethouder Eric Logister benadrukte nogmaals dat het grond(prijs)beleid ingezet wordt ter stimulering van voldoende woningbouw én duurzaamheid.

D66 raadslid Inge Visschedijk verzocht de wethouder om bij elk te realiseren bouwproject aan te geven in hoeverre invulling wordt gegeven aan de duurzaamheidsambitie: “In de gemeente ‘s-Hertogenbosch hanteren we het uitgangspunt dat we hierin verder willen gaan dan de huidige wetgeving. De wethouder heeft toegezegd dat, indien van dit uitgangspunt wordt afgeweken, hierover in de duurzaamheidsparagraaf van het betreffende bouwproject – een goed onderbouwde – uitleg gegeven wordt.”