Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018

EKP-terrein: groen met stedelijke allure

In de Spoorzone liggen volop kansen. Dat geldt ook voor het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL aan de Parallelweg. Beter bekend als het EKP-terrein. Op dinsdag 30 januari stelde de gemeenteraad het ‘Ontwikkelkader EKP-terrein’ vast. D66 is blij met dit kader en droomt van een autoluw en parkachtig stuk Parallelweg en groene eyecatchers op het EKP-terrein.

D66 kan zich vinden in de elf uitgangspunten in het raadsvoorstel. De uitgangspunten voor het EKP-terrein zijn tot stand gekomen na dialoog met inwoners en gebruikers van het gebied. Het EKP-terrein leent zich uitstekend voor stedelijke bebouwing, in de vorm van een eyecatcher met zichtbaar groen. De mix van wonen en niet-woonfuncties zorgt voor een levendige plek. Dat geldt ook voor de verhouding van minimaal 25% sociale huur en minimaal 15% middeldure huur.

Het EKP-terrein biedt kansen voor een toekomstgericht, duurzaam ‘mobiliteitshuis’. Op het zuidelijk deel van het terrein kunnen voorzieningen en faciliteiten komen voor openbaar vervoer en duurzame vormen van mobiliteit (waaronder deelauto’s en elektrische auto’s). Maar ook een aantrekkelijke looproute tussen het Centraal Station en de Brabanthallen wordt onderzocht.

Het gehele EKP-terrein zal pas over vijf tot tien jaar gerealiseerd worden. Tegen die tijd zullen er veel meer elektrische auto’s rijden. Anticiperend daarop wil D66 dat alle openbare parkeerplaatsen in die periode worden voorzien van aansluitpunten voor laadpalen. De Spoorzone, waaronder het EKP-terrein, is daarvoor een heel geschikt gebied. Samen met de omgeving willen we dat realiseren. Er volgen dan ook nog vele bijeenkomsten met de omgeving waarin de uitgangspunten in concrete plannen worden uitgewerkt.” aldus raadslid René van den Kerkhof.

Wethouder Eric Logister: “We zien in de Spoorzone belangrijke opgaven. Denk aan toekomstgerichte mobiliteit en het toevoegen van een stedelijke mix aan functies. Liefst zo duurzaam en vernieuwend mogelijk. Het EKP-terrein is bij uitstek een locatie in de Spoorzone waar deze kansen verzilverd kunnen worden. De eerste stappen daartoe zijn al gezet. Door in gesprek te gaan met bewoners en belanghebbenden.”

Het huidige EKP-terrein. In het gebouw is voor de komende 4 jaar tijdelijk de Kunstacademie gevestigd.

Thema

Bereikbare, slimme en schone gemeente

Steden werken als een magneet. Om de stad bereikbaar te houden is actie nodig! D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een goed bereikbare stad is, zowel per fiets, openbaar vervoer (OV) als met de auto. Wij kiezen voor een deels autovrije binnenstad en Onderwijsboulevard, waar fiets, voetganger en bus voorrang hebben. Bezit is uit, delen is in. Door de schaarse ruimte en de opgaven waar we voor staan, kunnen we niet meer om innovatieve (community)oplossingen heen. Elektrificatie van vervoer is een belangrijk onderdeel van de energietransitie én levert een schonere stad op. D66 stimuleert dan ook Smart Mobility en de overgang naar elektrisch rijden.

D66 zet in op innovatieve oplossingen om de stad bereikbaar, economisch vitaal, gezond en aantrekkelijk te houden. Daarvoor pleit D66 voor de mogelijkheid voor innovatieve routes en systemen, het bevorderen van de inzet van schone voertuigen en brandstoffen.

Lees meer