Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Groene daken een succes

De Subsidieregeling Groene Daken heeft zich succesvol bewezen. Het jaarlijkse budget was eind april 2018 al op. Dit betekent dat veel inwoners de meerwaarde inzien van groene daken. Dat is een positieve ontwikkeling: Groene daken zijn niet alleen leuk om te zien, maar leveren een significante bijdrage aan het verduurzamen van onze gemeente.

Groene daken helpen namelijk mee aan het verbeteren van de luchtkwaliteit (en dus onze gezondheid), zijn een middel om de riolering te ontlasten door tijdelijk regenwater vast te houden, zorgen voor verkoeling tijdens hete periodes, leveren extra isolatie en beschermen de onderliggende daken tegen schadelijke UV-straling. Daarnaast bieden groene daken kansen voor de ontwikkeling van flora en fauna. Zo kan bijvoorbeeld het wilde bijenbestand, dat de laatste jaren onder druk staat, zich herstellen.

Om deze positieve ontwikkeling vast te houden, wil D66  een eenmalige verhoging van het subsidieplafond in 2018. Deze subsidie is beschikbaar voor individuele bewoners, VVE’s en buurtinitiatieven. Hiermee wordt deze subsidie voor een breed deel van onze bevolking voor 2018 gegarandeerd. Wethouder Mike van der Geld (D66) heeft tevens toegezegd te zoeken naar een structurele manier voor het stimuleren van groene daken.

Met dit besluit en toezegging werkt het nieuwe bestuur het Bestuursakkoord #073 # samen #duurzaam #vernieuwend en de bestaande doelstellingen ten behoeve van een klimaat neutrale gemeente. Hierdoor werken we als gemeente met de bewoners amen richting een mooiere en leefbare gemeente voor onszelf en toekomstige generaties.