Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

Ondersteuning watersportvereniging Engelermeer

Watersportvereniging Engelermeer bouwt sinds 2010 zelfstandig aan een mooie vereniging waar vooral de jeugd op een laagdrempelige manier watersport kan beoefenen. De huisvesting is echter niet toereikend, waardoor de vereniging zich niet verder kan ontwikkelen. D66 vraagt het gemeentebestuur daarom te onderzoeken welke bijdrage zij kan leveren aan de vereniging, zodat de vereniging een duurzaam clubhuis kan bouwen. Dit zal een verrijking zijn voor de waterrecreatie aan het Engelermeer.

De vereniging loopt tegen grenzen aan door de ontoereikende huisvesting. De opslag voor boten is te klein en inbraakgevoelig. Er is ook geen ruimte voor boten voor volwassenen, waardoor alleen de jeugd kan sporten. Daarnaast zijn er weinig voorzieningen om als vereniging samen te komen. Een nieuw clubhuis is nodig voor verdere ontwikkeling van de watersportvereniging.

De vereniging is bezig met het ontwerp van een nieuw, duurzaam clubhuis, waarbij rekening wordt gehouden met een sluitende exploitatie. Er zal tevens ruimte zijn voor de reddingsbrigade van de gemeente. Daarnaast staat de vereniging open voor samenwerking met de andere partijen rond het Engelermeer, zoals de duikvereniging. Kortom, een nieuw clubhuis is een verrijking voor de waterrecreatie aan het Engelermeer als geheel.

De vereniging geeft aan dat zij met eenmalige steun van de gemeente het plan kunnen realiseren. Samen met de coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA, Rosmalens Belang dient D66 daarom een motie in waarin zij het college van B&W vragen om te onderzoeken op welke manier de watersportvereniging in staat kan worden gesteld om het plan te realiseren.