Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2018

Een theater om trots op te zijn

’s-Hertogenbosch verdient een mooi en modern theater, met ruimte voor vernieuwende producties. Daarbij dient de focus niet alleen op het prijskaartje te liggen, maar zeker ook op het maatschappelijk rendement. Dat laat zich niet altijd gemakkelijk in cijfers uitdrukken. Wel hoort bij ‘Dé Cultuurstad van het Zuiden’ een theater met bijpassend allure, zeker gezien we op de twaalfde plek staan in de jaarlijkse gemeentelijke Cultuurindex van Nederland.

 

De vernieuwbouw van het huidige Theater aan de Parade voldoet aan die eisen. D66 wil een theater om trots op te zijn, en de langlopende discussie vertroebelt het zicht daarop. In de rapporten van zowel de Rekenkamer, als de Review Board, wordt dan ook over het algemeen positief gereageerd op het voorliggende raadsvoorstel.

Vragen die opkomen bij de Rekenkamer en inwoners zijn wanneer er nog gelegenheid is tot inspraak op het definitieve ontwerp van het Theater, en hoe en wanneer informatie verstrekt wordt over de voortgang. D66 ziet dan ook graag een communicatieplan tegemoet met daarin de momenten waarop de raad en stad geïnformeerd worden. Verder is de fractie benieuwd hoe omgegaan wordt met duurzaamheid:  Welke duurzaamheidsambities worden nagestreefd en hoe komen deze tot uiting?”, aldus D66-raadslid Daan Peters.