Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 september 2018

Bouwmarkt op Groote Vliet stap dichterbij

In oktober 2016 heeft D66 ingestemd met een raadsvoorstel waarmee de komst van een grote bouw/tuinmarkt binnen onze gemeentegrenzen mogelijk werd. D66 stemde destijds na aanpassingen in met dat raadvoorstel omdat de exclusiviteit van de onderhandelingspositie met Bauhaus uit het voorstel werd gehaald. Hierdoor ontstond een gelijk speelveld, waardoor ook andere geïnteresseerde marktpartijen mee konden dingen. 

In het raadsvoorstel dat afgelopen dinsdag door de raad is besproken wordt de definiëring van hoe een grote bouw/tuinmarkt er uit moet gaan zien wel heel erg tot in detail ingevuld zodat er naar onze mening maar weinig verschillende winkelconcepten inpassen. D66 is juist sterk voorstander van een zo ruim mogelijke omschrijving (die uit 2016 was al meer dan concreet genoeg voor ons) zodat ondernemers meer ruimte om te komen tot nieuwe concepten en ideeën voor Den Bosch en het voor zoveel mogelijk marktpartijen aantrekkelijk wordt om mee te dingen.” aldus raadslid Inge Visschedijk. D66 heeft de wethouder gevraagd toe te zeggen dat in het vervolgtraject de vergaande definiëring, zoals bijvoorbeeld over het aantal artikelen in het assortiment, te beperken en aan te geven dat de getallen bij de definiëring in het raadsvoorstel indicatief zijn. De wethouder heeft dit toegezegd. Op deze manier is volgens D66 voldoende duidelijk dat in het aanbestedingstraject ondernemers meer ruimte krijgen om met een vernieuwend concept ‘grote bouw/tuinmarkt’ te komenEen aanbestedingstraject waarin ook maximaal ingezet wordt op energiebesparingsmaatregelen. 

Naast een bouwmarkt komt naast dit bedrijventerrein een grote scholengemeenschap met multifunctionele sporthal. D66 verzoekt het college dan ook bij de verdere ontwikkeling extra aandacht te besteden aan de verkeersintensiteit en de bereikbaarheid van de locatie op de Groote Vliet.