Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 september 2018

Herontwikkeling Heilig Hartenkerk

Op dinsdag 11 september stemde de voltallige gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor herontwikkeling van de Heilig Hartenkerk aan de Graafseweg. D66 is er blij met dit mooie voorbeeld van transformatie van een voormalige kerk naar 12 woningen, waardoor een gemeentelijk monument behouden blijft.

D66 onderschrijft het beleid om gemeentelijk monumentale gebouwen te herbestemmen en herontwikkeling mogelijk te maken van harte. Wij hopen in de toekomst meer van dergelijke initiatieven te mogen ontvangen’ aldus commissielid Steven Hommerson.

Laat dit een uitnodiging zijn voor initiatiefnemers, om te komen met goede voorstellen. Want de gemeente kan dit niet alleen en D66 weet dat het herontwikkelen van deze gebouwen een uitdaging is. Daarom is een open houding van de gemeente nodig om initiatiefnemers te helpen en daar waar nodig met maatregelen tegemoet te komen. Daar mag dan ook iets tegenover staan. “Zo willen we dat bij de herontwikkeling voldaan wordt aan alle eisen op gebied van duurzaamheid en vragen we extra aandacht voor de energie-transitie. Onze ambities zijn voor herontwikkelingen net zo hoog als voor nieuwbouw.

Plangebied bestemmingsplan Heilig Hartenkerk