Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018

Natuurinclusief bouwen

Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober werd door de gemeenteraad unaniem een motie van D66, GroenLinks en Rosmalens Belang aangenomen. Deze motie roept de gemeente op om inwoners en initiatiefnemers van (ver)bouwprojecten beter te informeren over de mogelijkheden en kansen van natuurinclusief bouwen.

Natuurinclusief bouwen is het (ver)bouwen waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met groene daken, opvang van regenwater in eigen tuin, mussendakpannen en openingen in muren voor het huisvesten van vogels, insecten en vleermuizen. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente dit meer stimuleert. “We staan als samenleving voor grote uitdagingen. We willen meer woningen bouwen, we willen een leefbare woonomgeving en het klimaat is aan het veranderen. Door de verstening van onze stad en dorpen komt de biodiversiteit onder druk te staan. Met name een aantal diersoorten, zoals de wilde bij, zwaluwen en bepaalde vleermuizen hebben veel moeite om door de verdere verstening te overleven. Hiermee dreigen belangrijke schakels in ons ecosysteem weg te vallen en dat moeten we tegen gaan!” aldus raadslid Geert Verbruggen.

Natuurinclusief bouwen zorgt tevens voor een vergroening van de versteende omgeving. Meer groen heeft vele voordelen. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen, het zorgt voor meer verkoeling in warme periodes (tegengaan van hittestress), het kan regenwater langer vasthouden (riolering ontlasten) en een groen dak zorgt er bijvoorbeeld voor dat de dakbedekking langer meegaat (bescherming teven UV-straling). Voldoende redenen om meer aandacht te vragen voor de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen.

Raadslid Verbruggen: “Onbekend maakt onbemind. Vandaar dat we als gemeente niet alleen het goede voorbeeld moeten geven, informatie dient ook beter ontsloten te worden. D66 pleit daarom al jaren voor een digitaal Groen Loket en wil dat via dit loket ook spoedig informatie beschikbaar is over natuurinclusief bouwen.