Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 oktober 2018

Verkenning duurzame energie uit de polder

‘s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. D66 onderschrijft deze ambitie en ziet de urgentie om de energietransitie aan te pakken. D66 is voorstander van visievorming en een verdere verkenning van productie van duurzame energie in het buitengebied van ‘s-Hertogenbosch. Op 9 oktober jl. stemden wij dan ook in met het raadsvoorstel voor ‘Opstelling visie energielandschap en tweede fase verkenning Rosmalense polder’.

Met dit voorstel slaan we twee vliegen in één klap; er wordt een proces gestart waarin de visie voor het energielandschap van het hele buitengebied word opgesteld én er wordt een nadere verkenning uitgevoerd voor de Rosmalense Polder. Voor deze visieontwikkeling en verkenning wordt een groot participatieproces gestart waarin bewoners & stakeholders vanaf het eerste moment betrokken worden. Zoals bekend moeten we door een energietransitie om de klimaatverandering tegen te gaan.  Dit is in het belang van ons allemaal. Als we langer wachten met het nemen van maatregelen dan gaan we, en onze volgende generaties, meer nadelige effecten van de klimaatverandering meemaken. Nu starten met een verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied en specifiek in de Rosmalense Polder is daarom dringend noodzakelijk” aldus raadslid Geert Verbruggen.

Het resultaat van dit besluit is dat samen met de omgeving in beeld wordt gebracht wat er mogelijk is in het buitengebied en specifiek in de Rosmalense Polder. De Rosmalense Polder wordt specifiek verkend, omdat een eerdere verkenning resulteerde in positieve kansen voor windenergie en er initiatieven in deze polder in ontwikkeling zijn. Commissielid Steven Hommersom: “D66 vindt het belangrijk dat in deze verkenning zorgvuldige afwegingen worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse belangen. Het gesprek met de diverse belanghebbenden, met name de bewoners in en rondom de polder, is daarom erg belangrijk. Het participatieproces, dat het hart vormt van het verkennende onderzoek en de visievorming van het buitengebied, zal daarom ook zorgvuldig gaan plaatsvinden.

Raadslid Verbruggen: “Op dit moment staan we nog helemaal aan het begin. We staan nog in de startblokken. Willen we de sprint richting de finish maken, waarbij we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, dan moeten we nu vol op aan de slag.”