Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Alternatieven voor forse toename bussen Koningsweg

De komende jaren worden verkeersmaatregelen doorgevoerd in de Bossche Spoorzone ten behoeve van een bereikbare en gezonde stad. D66 is groot voorstander van een gedeeltelijke afsluiting van de Onderwijsboulevard en de aanleg van de 30 km/uur binnenstadsring. De partij vraagt het College nu om een integrale benadering op deze ontwikkelingen om een forse toename van het aantal bussen op de Koningsweg tegen te gaan.

Mobiliteitsknelpunten in de Spoorzone worden deze bestuursperiode aangepakt, zoals op de Magistratenlaan en het omvormen van een deel van de Onderwijsboulevard naar een autovrije Groene Campus. “We hebben alle begrip dat er de komende jaren mogelijk extra verkeersoverlast en verkeersbewegingen in delen van de Spoorzone is. Het doel is immers een omgeving waar het prettig wonen, werken en verblijven is. We vragen het College wel al deze ontwikkelingen binnen de Spoorzone op een integrale wijze te benaderen, zodat de overlast niet onevenredig verdeeld wordt” aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Vooruitlopend op een Groene Campus op de Onderwijsboulevard heeft Arriva de routes van de buslijnen gewijzigd. De buslijnen rijden in 2019 niet meer via de Onderwijsboulevard maar via Vlijmenseweg-Koningsweg. Deze routewijziging brengt met zich mee dat het aantal bussen dat dagelijks over de Koningsweg rijdt in 2019 fors stijgt. “De bewoners in ‘t Zand geven aan dat het om een toename van 480 bussen per dag gaat. We zijn net als de bewoners overvallen door deze aantallen. Deze toename staat ook niet in lijn met het autoluwe karakter van de Oranjeboulevard, die eind 2019 wordt aangelegd. We vragen het College om snel met Arriva tot alternatieve oplossingen te komen” aldus Van den Kerkhof.

Zie hier de schriftelijke vragen.