Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Geld naar sport in plaats van hoge energierekening

Energiekosten zijn voor sportverenigingen een flinke kostenpost. De gemeente heeft geld gereserveerd om sportaccommodaties en voorzieningen op sportvelden energiezuiniger te maken. Daarnaast wordt bij vernieuwing van een accommodatie gekozen voor energiezuinige oplossingen. Sportverenigingen komen zelf ook met initiatieven voor energiebesparende maatregelen. Het animo hiervoor is groot, maar de middelen zijn beperkt.

Een zevental sportverenigingen in onze gemeente staan in op een wachtlijst voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. En dat is volgens D66 ’s-Hertogenbosch jammer. Niet alleen in het kader van energiebesparing, maar óók omdat energiekosten vaak een grote kostenpost vormen voor sportverenigingen. Raadslid Inge Visschedijk heeft hiervoor tijdens de begrotingsbehandeling in de raadscommissie Bedrijvigheid aandacht gevraagd: “D66 wil dat de wethouders Sport en Duurzaamheid actief de samenwerking zoeken met de diverse afdelingen binnen de gemeente én betreffende sportverenigingen om deze wachtlijst versneld weg te werken, door het slimmer benutten van beschikbare middelen. Want iedere extra euro die een sportvereniging aan sport kan besteden in plaats van aan de energierekening, is er één.’ Hierop volgde een positieve reactie vanuit het college.

Thema

Gezonde, duurzame en groene gemeente

‘s-Hertogenbosch is een fijne gemeente om te wonen, recreëren, werken, studeren en bezoeken. D66 koestert deze plek waar mensen zich thuis en veilig voelen, maar vindt ook dat het nóg beter kan. Daarom streven we naar een schone, groene en duurzame gemeente. Duurzaamheid is daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van groen en milieu. Duurzaam en generatiebestendig is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. D66 wil de lat hoger leggen dan nu met een volledig klimaatneutrale gemeente uiterlijk in 2045 in plaats van 2050. Maar niet alleen de gemeente is verantwoordelijk om deze doelstelling te verwezenlijken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. D66 vindt dat de gemeente hierin een voortrekkersrol moet nemen. Dit kan door ruimte te bieden aan goede initiatieven, zoals eigen energieopwekking en innovaties rond energie. Ook door gewenst gedrag te stimuleren, zoals het scheiden van afval of het schoonhouden van het groen in de eigen wijk.

Lees meer