Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 november 2018

Lekker sporten: De paden op, de lanen in

Er wordt door de gemeente ’s-Hertogenbosch flink geïnvesteerd in sportaccommodaties, zo blijkt uit de begroting 2019. D66 is hier blij mee, want een goed voorziene sportvereniging stimuleert inwoners om te sporten en zich in te zetten voor ‘hun’ vereniging.

Raadslid Inge Visschedijk: “We moeten ook het sporten buiten verenigingsverband bevorderen. We hebben veel parken en openbaar groen dat we hiervoor aantrekkelijker kunnen maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van slimme energiezuinige verlichting, die aanspringt als je in de buurt bent, of het aanleggen van een trimparcours. Door dergelijke aanpassingen in de openbare ruimte kunnen mensen, ook in de donkere wintermaanden, ’s avonds nog even lekker gaan sporten.”

D66 heeft de wethouders Sport en Openbare Ruimte verzocht om op dit punt de samenwerking te zoeken.

Thema

Levendige en culturele stad

’s-Hertogenbosch is en blijft een levendige stad met een groot en divers aanbod, voor inwoners én mensen van buiten de stad. Een stad met respect voor het verleden, maar die ook vooruit kijkt naar de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen, zowel cultureel als economisch, bieden kansen. Een stad die rekening houdt met de wensen en belangen van bewoners en ondernemers, jongeren en ouderen, inwoners en bezoekers.

Een aantrekkelijk binnenstad is een belangrijke economische motto voor stad en regio. Soms tegenstrijdige belangen zoals horeca, winkelen, werken, wonen en toerisme dienen er gecombineerd te worden. ‘s-Hertogenbosch moet investeren om een aantrekkelijke binnenstad te blijven, onder meer door een professioneel centrummanagement waarin winkeliers, vastgoedeigenaren, woningbouw-coöperaties, bewoners en gemeente samenwerken om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor
alle doeleinden.

Lees meer