Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 november 2018

Nieuwe brug voor langzaam verkeer over Zuid-Willemsvaart

D66 wil een nieuwe brug voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) over het stadstracé van de Zuid-Willemsvaart. Op 13 november jl. werd een motie van D66 die hiertoe opriep door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

In het inspiratiedocument Zuid-Willemspark dat op 11 juli 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld staat de wens opgenomen voor nieuwe bruggen bestemd voor langzaam verkeer over de Zuid-Willemsvaart. Deze bruggen verbeteren de verbinding tussen De Muntel en de binnenstad, zodat de bereikbaarheid van De Muntel verbetert. Met de aanleg van de Kanaalboulevard in 2019, de investeringen in het Zuid-Willemspark én de ontwikkeling van het GZG-terrein is volgens de D66-fractie het moment daar om de ontwikkeling van een nieuwe verbinding over de Zuid-Willemsvaart in gang te zetten.

Raadslid Geert Verbruggen: “De fiets is een van de beste vervoersmiddelen. Je bent in beweging, wat goed is voor je gezondheid, je verbrandt geen fossiele brandstoffen en je bent flexibel in je route en het plaatsen van je fiets. De fietser is alleen wel kwestbaar ten opzichte van het andere gemotoriseerde verkeer. We kunnen het gebruik van de fiets stimuleren door bijvoorbeeld de infrastructuur te verbeteren en maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen en roept het gemeentebestuur om in het voorjaar van 2019 een variant van een brug voor langzaam verkeer voor te leggen aan de gemeenteraad.