Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

De Lidl-supermarkt wordt nóg groener

Aan de Oude Vlijmenseweg komt een nieuwe Lidl. De komst van de nieuwe supermarkt om de hoek van de huidige Lidl staat niet ter discussie. Alle partijen (in de politiek en in de wijk) zijn het er over eens dat een nieuwe Lidl een aanwinst is voor de wijk. Over de uitvoering van het ontwerp van het nieuwe gebouw zijn bij omwonden nog wel zorgen. D66 deelt de zorgen en heeft samen met andere partijen een motie ingediend om de nieuwe supermarkt verder te vergroenen.

De komst van de duurzame XL-supermarkt (A++++ energielabel) is een broodnodige kwaliteitsimpuls voor de winkelstrip aan de Oude Vlijmenseweg. Toch zijn er ook zorgen over het ontwerp van de nieuwe Lidl. Omwonenden vrezen de waarborging van hun privacy en zien graag diverse duurzaamheidsmaatregelen. In deze discussie speelde het parkeerdek boven het winkelgedeelte een belangrijke rol. Zowel de gemeente als initiatiefnemer hebben aangegeven dat het niet haalbaar is om op deze locatie het parkeren onder het winkelgedeelte te realiseren. Om de zorgen zoveel mogelijk weg te nemen moet volgens D66 het huidige plan verder worden vergroend. Hierbij doelt D66 op een letterlijke vergroening met beplanting van het parkeerdek, aan en in de nabijheid van het gebouw. “Vergroening is volgens D66 de sleutel om tot oplossingen te komen. Met vergroening kan namelijk worden gewerkt aan het verbeteren van de privacy van omwonenden, klimaatadaptie, meer biodiversiteit en een beter aangezicht” aldus raadslid Geert Verbruggen.

De motie voor een verdere vergroening van het huidige plan is met ruime meerderheid in de raadsvergadering van 29 januari 2019 aangenomen. De gemeente gaat nu samen met Lidl en de omwonenden een vergroeningsplan uitwerken.