Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

De lucht in om het woningtekort aan te pakken

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft uitgesproken dat er in ’s-Hertogenbosch meer in de hoogte gebouwd moet worden. Een motie op initiatief van D66 riep daartoe op en riep tegelijkertijd op tot het moderniseren van het Hoogbouw-beleid.

Alle partijen in de gemeenteraad erkennen dat er een groot woningtekort is in ’s-Hertogenbosch. Om het tekort aan te pakken moeten er meer woningen gebouwd worden en daar willen we niet meer groen voor opofferen. “De trek naar de stad is een trend die we wereldwijd zien. Dat is in ’s-Hertogenbosch niet anders: de stad is erg populair onder woningzoekenden. Er is dus een duidelijke woningopgave. Tegelijkertijd heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. Dit om een balans in de gemeente te hebben tussen bebouwing en ruimte voor natuur, recreatie en landbouw. Dit vraagt om creatieve oplossingen. Waarvan bouwen in de hoogte er één is” aldus raadslid Geert Vebruggen.

D66 is voorstander om te kijken naar de mogelijkheden om meer in de hoogte te bouwen. Natuurlijk niet in de historische binnenstad en passend in de context van onze stad. Raadslid Verbruggen: “D66 kijkt liever naar de kansen dan de beperkingen om hoger te bouwen. Met Hoogbouw kunnen we meer mensen huisvesten op een kleiner grondoppervlak en krijgen we een andere stedelijke dynamiek met ook meer ruimte voor groen.

Voor D66 is het belangrijk dat er een beweging komt waarin partijen warm gaan lopen voor hoogbouw en de kansen daarvoor te pakken. Naast de nodige nieuwe hoogbouwlocaties vinden we inspiratie erg belangrijk. Het gemoderniseerde beleid moet een inspiratiebron zijn dat uitnodigt om meer te bouwen.

De motie is uiteindelijk door meerdere partijen mee ingediend en met een brede steun in de raad aangenomen.