Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 maart 2019

Regionale inkoop zorg & jeugd

Op 28 februari is de raad akkoord gegaan met het voorstel om het college toestemming te verlenen nieuwe Centrumregelingen aan te gaan voor de regionale samenwerking inkoop WMO en Jeugdhulp vanaf 2020.

Voor de WMO werken wij samen in de regio Meierij (met de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught) en voor de Jeugdhulp in de regio’s Brabant-Noordoost en Meierij (met de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Haaren, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint-Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught). De bedoeling van de WMO is inwoners te ondersteunen bij het volwaardig blijven meedoen in en aan de samenleving door bijvoorbeeld te zorgen voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Bij de jeugdhulp moet je denken aan het bieden van ambulante jeugdhulp, jeugd GGZ, hulp voor jeugd met een beperking, jeugdzorg plus, pleegzorg en residentiële jeugdzorg. Elk jaar gaat het voor onze gemeente om miljoenen euro’s: € 10.700.000 voor de WMO en € 33.000.000 voor de jeugdhulp.

Nieuwe manier van werken betekent meer maatwerk en dus keuze voor de cliënt
In de nieuwe regeling krijgt de gemeente zelf meer ruimte om lokale projecten of pilots te kunnen starten via de zogenaamde ‘Open House’ constructie. Voordelen daarvan zijn flexibiliteit en kwaliteit van de zorgaanbieders en meer keuzevrijheid voor de cliënten. En er komt een duidelijke scheiding tussen inkoop en beleid. Gezamenlijk inkopen zorgt ook voor vereenvoudiging van de zorg en vermindering van de bureaucratie. D66 vindt dit allemaal prima verbeteringen. Wel vinden we het een risico dat de nieuwe werkwijze, met meer ruimte voor kleine en lokale aanbieders, kan leiden tot hogere zorguitgaven. Daarom hebben wij, samen met VVD, Rosmalens Belang, PvdA en Bosch Belang, een motie ingediend waarin wij het college vragen ons in de halfjaarlijkse zorgmonitor ook inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen van de WMO en de Jeugdzorg en de kosten daarbij steeds in perspectief te plaatsen door ze te vergelijken met voorgaande jaren.
Zo worden trends in de kostenontwikkeling van de zorg vroeg zichtbaar en kunnen we voorkomen dat we aan het eind van een jaar verrast worden door eventuele financiële tekorten.

De motie is met algemene stemmen aangenomen.