Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019

Stoelen en ontmoeten

‘s-Hertogenbosch is een gastvrije stad. Bij een gastvrije stad hoort het stimuleren van ontmoetingen. In het bestuursakkoord 2018-2022 van de gemeente ‘s-Hertogenbosch namen we daarom op om een pilot te starten met losse stoelen in de openbare ruimte.

De pilot is gebaseerd op ervaringen in Europese steden als Londen, Parijs en Zürich. Vanaf begin mei tot eind oktober 2019 gaan 50 kleurrijke metalen stoelen in de (binnen)stad ‘on tour’. Elke twee maanden zijn de stoelen op een andere, nog te bepalen plek te vinden. We nodigen culturele instellingen, verenigingen en bewoners uit om met leuke initiatieven komen. Initiatieven rondom de stoelen en ontmoeting. Voorbeelden zijn kleinschalige optredens of exposities of voorleesmiddagen. We verbinden daarmee ook de thema’s ontmoeten, gastvrijheid en cultuur.

Nadat de locaties bekend zijn, informeren we de bewoners over de pilot. En we vragen om feedback. Wat is het effect van de stoelen? En in hoeverre lopen we tegen praktische problemen aan die om een oplossing vragen? Een risico is bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van de stoelen. Om dat risico te verkleinen, koppelen we twee à drie stoelen aan elkaar, zoals we ook in Zürich zien.

Na de pilot evalueren we het project. Heeft de pilot ontmoeten en een prettiger gebruik van de openbare ruimte gestimuleerd? En zo ja, zien we deze stoelen als een tijdelijke of een structurele toevoeging aan onze openbare ruimte?

Wethouder Mike van der Geld: “‘s-Hertogenbosch wil ontmoetingen stimuleren, en zo haar gastvrije karakter versterken. Losse stoelen in de openbare ruimte kunnen hier aan bijdragen.”