Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 april 2019

Een doorbraak voor Babel

De bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel zijn per 1 januari 2019 opgegaan in één organisatie: Stichting Babel. Hierdoor worden de vele disciplines die de verschillende instellingen aanbieden versterkt en blijft de organisatie financieel gezond. Het aanbod van cultuureducatie in onze stad is solide en divers. Babel moet er in de toekomst mede voor zorgen dat dit zo blijft. Om de fusie kracht bij te zetten en zichtbaar te maken is gekozen voor een fysieke doorbraak tussen de twee panden aan de Hinthamerstraat. D66 onderschrijft deze keuze en is, net als de directie van Babel, blij met de stappen die gezet worden om ook voor alle bezoekers de fusie zichtbaar te maken.

De doorbraak tussen de panden wordt gedaan vooruitlopend op een planstudiefase, waarvoor de raad gelijktijdig haar goedkeuring heeft gegeven. In de planstudiefase worden verschillende aspecten van de fusie zo breed mogelijk onderzocht. Zo moet er gekeken worden naar achterstallig onderhoud en de structurele integriteit van het pand waarin de bibliotheek is gehuisvest, een taak die door de fusie bij de gemeente komt te liggen. Ook heeft de planstudie als doel om aanpassingen aan de panden in kaart te brengen die noodzakelijk zijn om de Babel-panden toekomstbestendig te maken voor de vele verschillende functies. Raadslid Daan Peters: “Onze fractie ziet de urgentie van de planstudiefase om inzichtelijk te krijgen welke toekomstige maatregelen getroffen moeten worden om Babel tot een succes te maken.”

Ook wethouder Mike van der Geld is positief: “Letterlijk en figuurlijk realiseren we een doorbraak voor een van de belangrijkste partners op het gebied van cultuur en talentontwikkeling. Op deze manier bevorderen we noodzakelijke integratie van Babel. We bereiden bovendien de plannen voor ten behoeve van de definitieve huisvesting van Babel.”