Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 april 2019

Sneller en anders bouwen om woningtekort aan te pakken

Bij het raadsvoorstel ‘Actualisatie van de Woonagenda’ zet D66 in op het versnellen van woningbouwprojecten, aandacht voor andere typen woningen en een hoge mate van duurzaamheid van deze projecten. Deze speerpunten moeten bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort in onze gemeente.

Tot 2030 zijn er volgens de gemeente ‘s-Hertogenbosch voldoende beschikbare locaties voor woningbouw. Steven Hommersom, D66-commissielid Omgeving, spoorde de wethouder echter wel aan om niet te wachten tot 2030: “Waarom niet de ontwikkeling van deze locaties versnellen en eerder nieuwe woningen aan de markt toevoegen? Dat is ook in lijn met het beleid van de provincie om 40.000 woningen extra te bouwen.” Met alleen het versnellen van beschikbare locaties kom je er niet. Steven: “We moeten ook andere woningen bouwen. Bijvoorbeeld voor alleenstaanden, jongeren, studenten en ouderen. Zelfstandig en in woongroepen. Dat betekent anders wonen, vaak kleiner, met andere voorzieningen, op binnenstedelijke locaties.”

De lucht in
Op initiatief van D66 heeft de gemeenteraad eerder al ingestemd met het moderniseren van de nota hoogbouw uit 2003. Hommersom daarover: “Als de binnenstedelijke locaties optimaler worden benut, met name door in de hoogte te bouwen, dan betekent dit automatisch een uitbreiding van de woningproductie. Zo kunnen meer mensen een passende woning vinden. We pleiten voor meer sociale en middeldure huurwoningen, meer goedkope koopwoningen, maar ook voor meer vrijesectorwoningen.”

Steven sluit af: “Binnenstedelijk bouwen is bovendien zeer duurzaam. De ruimte wordt efficiënter gebruikt, waarmee je verdere uitbreiding van het stedelijk gebied voorkomt. Ook zijn er minder investeringen voor infrastructuur en sociale voorzieningen nodig bij binnenstedelijk bouwen. En de (vrijetijds)economie profiteert. Optimaal investeren in een bereikbare, duurzame en economisch vitale gemeente dus.”