Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

Kadernota 2020 en Beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant

D66 heeft op 2 april ingestemd met de Kadernota 2020 en de Beleidsvisie 2019-2023 van de GGD Hart voor Brabant. 
In Kadernota en Beleidsvisie staan de plannen op hoofdlijnen voor de komende jaren. Belangrijke speerpunten voor D66 zijn:
  • meer aandacht voor preventie;
  • werken aan een gezonde leefomgeving;
  • (en vooral ook) meer aandacht voor het terugdringen en verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen wijken en buurten.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “Wij zijn blij dat, in navolging van het bestuursakkoord, ‘positieve gezondheid’ nu ook een duidelijke speerpunt in de plannen van de GGD is geworden. Daardoor wordt niet enkel meer zorg geboden voor wat men niet meer kan, maar wordt ook gekeken naar wat mensen nog wél kunnen en wat hen vitaal houdt.”