Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 april 2019

Verruiming toegangsbeleid coffeeshops

De gemeente verruimt het toegangsbeleid voor coffeeshops om de overlast rondom coffeeshops te verminderen. Een belangrijke stap voorwaarts in het gemeentelijke drugsbeleid. En een stap die aansluit bij de aanpak in de andere grote Brabantse gemeenten: Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond (samen met ‘s-Hertogenbosch de zogenaamde B5-gemeenten).

Sinds enkele jaren bepaalt het ingezetenencriterium (I-criterium) dat coffeeshops uitsluitend Nederlanders mogen toelaten. Het I-criterium zou met name drugstoerisme moeten voorkomen. In de praktijk blijkt dit criterium echter tot overlast te leiden van geweigerde niet-ingezetenen. D66 pleit daarom al jaren voor het afschaffen van het I-criterium. In het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat het I-criterium wordt verruimd. Ook personen die langere tijd in Nederland wonen of verblijven krijgen voortaan toegang tot de Bossche coffeeshops.

“De verruiming van het ingezetenencriterium is een stap voorwaarts in het beperken van de overlast bij coffeeshops en het tegengaan van straathandel in onze stad. Daarnaast is het goed dat het handhavingsregime ten aanzien van de coffeeshops in lijn is gebracht met de aanpak in de andere B5-gemeenten. Beide maatregelen tonen aan dat er, na jaren van stilstand, nu daadwerkelijk stappen worden gezet in het drugsbeleid in onze stad.”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.