Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 april 2019

Ontwikkeling SPARK Makers Zone

Later dit jaar opent de SPARK Makers Zone haar deuren op het Grenco-terrein. Een grote creatieve werkplaats in de Spoorzone waar bedrijven, het onderwijs en de overheid samenwerken aan innovaties in de bebouwde omgeving. De gemeenteraad beslist op 7 mei over het raadsvoorstel over de doorontwikkeling en financiële steun aan SPARK. D66 steunt dit voorstel.

D66 gelooft in het belang van een sterke bedrijvigheid, een gezonde arbeidsmarkt en een goede aansluiting van beroepsonderwijs en banen. Door het SPARK-initiatief naar de Spoorzone te verhuizen en uit te breiden, stimuleren we als gemeente een nóg intensievere samenwerking tussen onze onderwijsinstellingen en ondernemers om zo meer jongeren te interesseren voor een beroep in de maakindustrie, techniek of ICT. Raadslid Inge Visschedijk: “We hebben goed opgeleide mensen met deze specifieke kennis en vaardigheden nodig die we, ook met het oog op de toekomst, voor onze regio moeten behouden. Mensen en bedrijven houd je hier als je ze een aantrekkelijke omgeving biedt, waar ze zich kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen netwerken. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook om van de SPARK Makers Zone dé plek te maken waar hét gebeurt als het gaat om werken aan innovaties in de bebouwde omgeving.”

Door de SPARK Makers Zone te vestigen op deze locatie in de Spoorzone en het voor iedereen open te stellen, ontstaat een duidelijke verbinding tussen verschillende bedrijven, onderwijsinstellingen en andere lopende initiatieven in de stad. Denk hierbij aan de Onderwijsboulevard, de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), de Grasso, het Boschveld Ambacht Centrum (BAC) en straks WeenerXL. Inge: “Juist de mogelijkheden van kruisbestuiving op deze locatie maakt dat we geloven in de toegevoegde waarde van SPARK Makers Zone. Zoveel mogelijk bedrijven moeten hier de vruchten van kunnen plukken. D66 maakt zich sterk voor ondernemerschap en innovatie. Dat maakt onze gemeente toekomstbestendig en zorgt voor werkgelegenheid. Als onderwijspartij zien we ook heel nadrukkelijk de koppeling met het onderwijs en talentontwikkeling. Tegelijkertijd realiseren we ook een deel van de ambities uit het bestuursakkoord, bijvoorbeeld als het om het versterken van de (lokale) economie en de arbeidsmarkt gaat. Daarom steunen we het raadsvoorstel om als gemeente bij te dragen aan de SPARK Makers Zone.”