Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 mei 2019

Mobiliteitshub station Oost

Het aantal reizigers dat dagelijks gebruikmaakt van station ’s-Hertogenbosch Oost loopt al jaren fors terug. D66 pleit o.a. om die reden voor een mobiliteitshub nabij station Oost. De partij diende daarom bij de behandeling van de ‘Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie’ een motie hierover in. Deze motie kon rekenen op unanieme steun in de gemeenteraad.

Voor D66 is het van belang dat het Centraal Station (hierna: CS) ook in de toekomst een prettige en goed functionerende plek blijft. Met het groeiend aantal reizigers neemt de druk op meerdere fronten toe op het CS. Dat komt onder meer doordat nu nog alle buslijnen in de stad gericht zijn op het CS. “Terwijl als we het busnetwerk meer als een metronetwerk zouden benaderen er opeens kansen ontstaan om de druk op het CS te doen verminderen. Een netwerk waarbij er meerdere zogenaamde mobiliteitshubs zijn waar overgestapt kan worden op verschillende manieren van openbaar vervoer. Met name bij station Oost liggen de kansen om niet alleen de stad daar te verdichten, maar ook om er een hub te ontwikkelen”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Een mobiliteitshub zou tevens een oplossing zijn om het dalend aantal treinreizigers vanaf station Oost te doen keren en rondom het station een nieuwe ‘tweede Spoorzone in de stad’ te creëren. Een mobiliteitshub kan een impuls geven aan de ontwikkeling van onderwijs, bedrijvigheid en diverse woonvormen.

De knooppuntontwikkeling van station Oost staat in het uitgebreide rapport benoemd bij de eventuele plannen voor na 2020. Ook staat in het rapport een hoogfrequent busnetwerk benoemd richting de nieuwe ov-concessie in 2024. Van den Kerkhof: “Voor D66 is het van belang dat nu al aan de slag gegaan wordt met de kansen die station Oost biedt voor de bereikbaarheid van onze stad. Wij willen daarmee niet wachten tot vlak voor de ov-concessie. Wij willen het tempo versnellen en zeggen: HUP! Start spoedig met het onderzoek om nabij station Oost de mogelijkheden in kaart te brengen voor het realiseren van een hub.”