Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juni 2019

Een conciërge op iedere school

Nog niet alle basisscholen in onze gemeente beschikken over een conciërge. Dat willen we veranderen. D66 wil een conciërge op iedere basisschool in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een conciërge is de onmisbare duizendpoot op school. Hij of zij zorgt voor verlaging van de werkdruk voor leraren, zodat kinderen het beste onderwijs kunnen krijgen.

D66 staat voor goed onderwijs. Goed onderwijs betekent ook dat kinderen zich thuis voelen op school. Conciërges zijn belangrijk voor scholen en leerlingen, onder meer omdat conciërges veel werk uit handen nemen van leraren en toezien op de algemene veiligheid op school. Ze staan klaar voor de kinderen, zijn behulpzaam en richten zich op verschillende technische en organisatorische klussen. Niet alle basisscholen in onze gemeente beschikken over een conciërge, omdat ze helaas niet altijd genoeg geld hebben om een conciërge aan te stellen.

Slimme combinaties

Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel langdurig werkzoekenden die weinig of onvoldoende uitzicht hebben op duurzaam werk. Zij zouden voor de functie van conciërge in aanmerking kunnen komen, vullen daarmee een baan van algemeen nut in en zitten niet meer in een uitkeringssituatie. Op die manier is er sprake van een win-winsituatie.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben we als D66, ondersteund door een groot aantal fracties, een motie ingediend. In die motie vragen we het college om met de schoolbesturen de mogelijkheden voor een conciërge op iedere basisschool te verkennen en de resultaten hiervan voor de begroting 2020 kenbaar te maken.”

Meer geld naar lagere werkdruk leraren

Deze week werd bekend dat het kabinet vanaf 2020 elk jaar 100 miljoen euro extra investeert. Bovendien is er dit jaar al 40 miljoen euro extra voor het verlagen van de werkdruk van basisschoolleraren. Het geld gaat direct naar de scholen. Zo bepalen leraren en schoolleiders samen hoe ze de werkdruk verlagen.