Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juni 2019

Duurzame ambities vastgelegd

Het college heeft recent de visie Duurzaam ‘s-Hertogenbosch vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze visie op 2 juli 2019. Wethouder Mike van der Geld: “Hier worden de ambities voor de komende jaren en decennia vastgelegd zodat er stip op de horizon ontstaat waar we gezamenlijk naar toe kunnen werken.”

De visie bestaat uit vier pijlers met bijbehorende doelen:

  • Een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving.
  • Een CO2-neutrale gemeente.
  • Waardebehoud van grondstoffen.
  • Duurzame mobiliteit.

In deze visie kijken we dus verder dan alleen groen of de energietransitie. We stellen ook doelen vast op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en een gezonde bodem. Mike: “Zonder dat we het soms doorhebben of daar de nadruk op leggen zijn er al veel voorbeelden te geven in ’s-Hertogenbosch. Maar we zijn er nog niet. Over de doelen die we benoemen leggen we jaarlijks verantwoording af in het Duurzaamheidsjaarverslag.”

Klik hier voor het visiedocument ‘Duurzaam ‘s-Hertogenbosch’.