Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 juni 2019

Meer en gevarieerder hotelaanbod

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2015 hotelbeleid opgesteld. Ruim vier jaar later is dit beleid toe aan een update. De eerste contouren van dit beleid zijn nu bekend. D66 ziet graag dat de vernieuwingen in het hotelbeleid zorgen voor een stad waar bewoners én bezoekers fijn kunnen leven.

Uit een onderzoek naar het hotelaanbod in onze stad blijkt dat ‘s-Hertogenbosch een hoge bezettingsgraad en relatief weinig kamers heeft. Bij de ambities die we hebben als ICT- en datastad en Cultuurstad van het Zuiden past een ruimer én gevarieerder hotelaanbod. Daarom zien we graag dat het aanbod vergroot wordt, met als randvoorwaarden dat de kwaliteit van de hotels én de leef- en woonkwaliteit in de stad goed blijven. Wij onderschrijven dan ook de keuze voor de verruiming van het aantal hotelkamers: van bijna 650 nu naar maximaal 1.100 per 1 januari 2023. Ook is het belangrijk dat aantallen niet in beton gegoten zijn. Voor aanvullend aanbod, zoals een aansprekend concept voor hotelkamers voor mensen met een kleiner budget, blijft dan ook ruimte. Op deze manier is maatwerk mogelijk en zijn we flexibel bij toekomstige ontwikkelingen.

D66 begrijpt ook de motivatie van het college voor de aanvullende regels voor bed and breakfasts (B&B’s). Op deze manier ontmoedigt de gemeente dat woonruimte onttrokken wordt aan de markt. Ook een verbod op structurele particuliere verhuur voor toerisme moet dit tegengaan en is daarom volgens ons een goede keuze.

De gehanteerde maxima voor het aantal vergunningen voor B&B’s (1.000) en afstanden tussen B&B’s (150 m) lijken wat willekeurig bepaald. De inschatting hiervoor blijkt dan ook lastig. In dezelfde overweging lijkt het gekozen maximum voor particuliere verhuur van 30 dagen per jaar een moeilijk uit te voeren besluit. Zeker zolang er geen meldplicht voor particuliere verhuur geldt, zal handhaving op het aantal dagen verhuur per jaar lastig zijn. Uitgangspunt in al deze overwegingen is echter om als gemeente duidelijkheid te verschaffen. Bij misbruik of overlast is er dan een richtlijn om op terug te grijpen. De toekomst zal uitwijzen hoe dit in de praktijk uitpakt.