Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 juni 2019

Zonnige toekomst voor monumenten

Er komt meer ruimte voor zonne-energie op monumenten en andere gebouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht. Kortom: het wordt mogelijk om op deze panden zonnepanelen te plaatsen! D66 is blij met deze duidelijkheid en ook met de kans om op meer plaatsen een zonnepaneel te plaatsen, want elke vierkante meter is er één!

‘s-Hertogenbosch is rijk aan vele monumentale panden in beschermde dorp- en stadsgezichten. De gemeente wil de cultuurhistorische waarden behouden en tegelijkertijd ook de klimaatdoelstellingen behalen. Lange tijd leverde dat een dilemma op. Het leggen van zonnepanelen/zonnecollectoren op niet-monumentale panden in gemeentelijke beschermde stadsgezichten is vergunningvrij. Voor het treffen van zonne-energiemaatregelen op monumenten en in rijksbeschermd stadsgezicht was nog geen duidelijk integraal afwegingskader. Op 2 juli 2019 stelt de gemeenteraad beleid vast om daar verandering in te brengen. Afhankelijk van de monumentale status, geplande locatie van zonne-energiemaatregelen en de zichtbaarheid vanaf de openbare straat/het water wordt het plaatsen van zonne-panelen/collectoren vergunningvrij of vergunningplichtig.

“Met het voorstel dat voor ons ligt is er volgens D66 een afgewogen beleid ontwikkeld waarin een balans is ontstaan tussen beschermen van historische waarden, het beleven van deze waarden en de mogelijkheden om zonne-energie nog meer te benutten.”, aldus raadslid Geert Verbruggen.

Dakenlandschap
Omdat het dakenlandschap ook expliciet wordt meegenomen in de afweging om zonne-energiemaatregelen te treffen, hoeven we ons geen zorgen te maken dat de Sint-Jan wordt omgebouwd tot een zonne-energiecentrale met de conventionele zonnepanelen. Iets wat in Engeland, met enige creativiteit, wel mogelijk is gemaakt (zie de foto bij dit bericht).

Innovatie
D66 is positief over de opening in deze nota om nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie te volgen en potentieel ook toe te staan. Zo is het wachten op een doorbraak van zonnepaneelcellen die op dakpannen en eventueel in de vorm van leistenen worden geprint. Dan kan er namelijk op nog meer daken duurzame energie van de zon worden opgewekt.

Integraal duurzaamheidsadvies
Met dit nieuwe beleid kunnen eigenaren van monumenten en overige panden in rijksbeschermd stadsgezicht ook een integraal advies krijgen om hun pand te verduurzamen.

Verbruggen: “Met het aanbieden van een integraal duurzaamheidsadvies voor de verduurzaming van panden in rijksbeschermd stadsgezicht laat de gemeente ook weer zien dat ze de handschoen oppakt om ook in dit gebied de transitie samen te doorlopen.”