Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juli 2019

Meer kunst in de openbare ruimte

We zien graag meer kunstuitingen op de straten en pleinen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daarom stelde D66 in de raadsvergadering van 2 juli voor om tijdelijke exposities in de openbare ruimte mogelijk te maken voor onder meer studenten van de kunstacademie en kunstenaars in onze gemeente. Daarbij dienen de mogelijkheden onderzocht worden om kunst als hulpmiddel in de ‘responsieve buitenruimte’ een plek te geven.

‘s-Hertogenbosch wil als Cultuurstad van het Zuiden in de breedste zin haar culturele aanbod uitdragen. Dit betekent onder andere dat we graag kansen bieden aan kunstenaars en kunststudenten om te laten zien wat ze maken en wat ‘s-Hertogenbosch voor hen betekent. De laatste jaren is er relatief weinig kunst in de openbare ruimte bijgekomen, mede doordat de middelen hiervoor minder zijn geworden. Onze fractie pleit voor het exposeren van kunst uit de gemeente en regio om onze eigen inwoners de kans te geven hun werk te laten zien.

Voorbeelden hiervan zijn street art en urban culture: nieuwe, relatief laagdrempelige kunstuitingen die voor opleving van de buitenruimte kunnen zorgen. Ook andere toepassingen zoals lichtkunst, visual art en data art zijn nieuwe mogelijkheden om de stad aan te kleden en inwoners uit te dagen over kunst na te denken.

Daarnaast is de zogenoemde ‘responsieve buitenruimte’ een manier om ‘s-Hertogenbosch te voorzien van ‘slimme’ kunst die zich met behulp van interactieve technologieën aanpast aan gebruikers en situaties.

Kunstuitingen in de openbare ruimte hoeven geen vaste plek te hebben en zorgen juist door een vrij en verplaatsbaar karakter telkens weer voor vernieuwing. Raadslid Daan Peters: “Kunstenaars de kans bieden om te laten zien wat ze maken betekent ook dat objecten niet altijd een vaste plaats in de gemeente krijgen. Door het af en toe omwisselen of doorschuiven zien we ineens iets anders op onze dagelijkse routes. Zo blijft ‘s-Hertogenbosch zichzelf vernieuwen, voor toeristen en bezoekers, maar zeker ook voor de inwoners.”

Lees hier de motie ‘Meer kunst in de openbare ruimte’ die we samen met GroenLinks indienden.