Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 september 2019

Een toekomstbeeld voor de stad in 2035

Burgemeester Mikkers kondigde het al eerder aan dat hij met inwoners in gesprek wil over de toekomst van de stad. Op donderdag 29 augustus jl. sprak hij met de raadscommissie Bestuur over de toekomstagenda ‘s-Hertogenbosch Centraal. De komende maanden wordt toegewerkt naar een toekomstbeeld van de gemeente in 2035.

“Het is van belang om als gemeente eens in de zoveel tijd jezelf een spiegel voor te laten houden. Dit vernieuwende proces, waarbij samen met onze inwoners, ondernemers en andere partijen wordt toegewerkt naar een gezamenlijk toekomstbeeld, is dan ook een belangrijke exercitie. Hoe ziet ons DNA eruit? Wat voor stad willen we zijn? Wat hebben we daar voor nodig? Dat zijn vragen die daarin centraal staan”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

De manier waarop dit tot stand gaat komen is ambitieus. In vijf maanden maanden wil de burgemeester immers, middels vele verschillende participatievormen, komen tot een toekomstagenda voor de komende 15 jaar. Wat D66 betreft gaat zorgvuldigheid in dezen voor tijd en mag er een langere periode voor het traject worden uitgetrokken. D66 vind de term ‘agenda’ wat ongelukkig gekozen, aangezien dat zou suggereren dat er lijstjes uit het traject voortkomen. Wat volgens D66 van belang is in dit traject is dat er een breed gedragen toekomstbeeld voor de stad komt. Een rode draad waar we de komende jaren op voort kunnen borduren.

“De kunst in dit traject is om ook die inwoners te bereiken die we normaal niet bereiken via onze participatiewegen. Dat betekent dat je als gemeente naar je inwoners toe gaat, ze opzoekt in hun woonomgeving of daar waar men regelmatig komt (sportclub, winkel of een festival). Juist ook op scholen, want daar zit letterlijk de toekomst! Ga op leuke manieren die kinderen prikkelt het gesprek met ze aan. Zij hebben immers gave ideeën over de toekomst en kunnen grenzeloos denken. Kinderen willen gehoord worden en dit is immers hun planeet die wij te leen hebben”, aldus van den Kerkhof.

De burgemeester zegde toe meer de tijd te nemen voor het gehele traject en daarbij juist actief de kinderen en scholen op te zoeken.