Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 september 2019

D66 wil Ja/Ja-sticker in ’s-Hertogenbosch invoeren

In navolging van de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam wil D66 dat ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch een Ja/Ja-sticker wordt ingevoerd. In februari 2018 stelde de partij hier ook al vragen over. Het toenmalige college van B en W gaf toen aan vooralsnog niet bereid te zijn om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Met een bestuursakkoord waarin duurzaamheid centraal staat en de positieve uitspraak van het gerechtshof vraagt D66 het gemeentebestuur nu alsnog de Ja/Ja-sticker in te voeren.

Met een Ja/Ja-sticker wordt het postsysteem rondom reclamepost omgekeerd. Bij het omkeren van het postsysteem krijgt men niet langer ongevraagd reclamepost tenzij men daar zelf om vraagt via een Ja/Ja-sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens zonder brievenbussticker ontvangen gemiddeld 35 folders per week. Dat is 33 kg reclamedrukwerk per jaar. Een wekelijkse huis-aan-huis-krant zorgt voor nog eens 32 kg per jaar. Huishoudens kunnen met behulp van de Ja/Ja-sticker een bewuste keuze maken om wel reclamedrukwerk te ontvangen.

Het voormalige gemeentebestuur antwoordde in het voorjaar van 2018 dat het vooralsnog niet bereid was om een voorstel voor het invoeren van een Ja/Ja-stickerbeleid aan de gemeenteraad voor te leggen. Inmiddels is een nieuw bestuursakkoord vastgesteld waarin onder meer #duurzaam en #vernieuwend centraal staan, zet het huidige college van B en W fors in op duurzaamheid en heeft het gerechtshof in Amsterdam afgelopen dinsdag geoordeeld dat de gemeente Amsterdam de Ja/Ja-sticker mag behouden. Andere steden zoals Utrecht, Rotterdam en Haarlem volgen per 1 januari 2020.

Raadslid Geert Verbruggen: “Deze (recente) ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe situatie. D66 wil onnodige verspilling van grondstoffen tegengaan en de afname van afval stimuleren. Iedere ongelezen folder zorgt voor onnodige papierverspilling en verspilling van energie voor productie en transport. Wij vragen het college dan ook om een voorstel voor het invoeren van de Ja/Ja-sticker aan de gemeenteraad voor te leggen.”

Klik hier voor de schriftelijke vragen.