Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 oktober 2019

Nieuw evenementenbeleid: ’s-Hertogenbosch bruisend de toekomst in

Er gebeurt veel in ‘s-Hertogenbosch! Op onze pleinen en in onze parken is altijd wel iets te doen, voor jong en oud. Dat vraagt om een duidelijk speelveld voor alle organisaties die een evenement willen organiseren. Het evenementenbeleid voor de periode 2019-2023 wordt daarom gemoderniseerd om bij de toekomstvisie voor cultuur en evenementen in de gemeente te passen. D66 is groot voorstander van de stappen die met dit beleid gezet worden.

Omdat de stad zo in trek is voor evenementen is het belangrijk bepaalde locaties niet te veel te belasten. Anderzijds moet er ook gewaakt worden voor stilstand en conservatief beleid. Raadslid Daan Peters:Leidend in het beleid moet een leefbare stad’ zijn. Dat betekent: grenzen stellen aan wat voor bewoners houdbaar is, maar zeker ook een bruisend en levendig stadshart met centrumfunctie voor de hele gemeente, regio en belangstellenden van daarbuiten.”

Belangrijke veranderingen die in het beleid zijn opgenomen, zijn onder meer:

  • 17 evenementenlocaties in de gemeente krijgen een locatieprofiel. Dat profiel wordt gebruikt om te bepalen of een evenement en een locatie bij elkaar passen. Voor andere locaties moet een normale vergunning aangevraagd worden.
  • Evenementen krijgen een aantal basiscriteria waaraan ze (zoveel mogelijk) moeten voldoen. Als twee evenementenvergunningen voor eenzelfde moment aangevraagd worden, worden beide evenementen gescoord op de criteria. Het evenement met de meeste punten krijgt de vergunning.
  • Een gelijke spreiding van evenementen over de verschillende locaties in de stad/gemeente. Om de stad ook voor bewoners leefbaar te houden worden evenementen op verschillende criteria getoetst om te bepalen welke locatie het meest geschikt is.

Volksfeesten als carnaval, 11-11 en Koningsdag worden op een andere manier behandeld. De publieke aard daarvan en het feit dat er niet één organisatie verantwoordelijk is voor deze feesten maakt dat ze hun eigen unieke benadering krijgen.

Ook wethouder Mike van der Geld is verheugd over het nieuwe evenementenbeleid: “Met dit nieuwe beleid zijn we meer in staat om te sturen op kwaliteit en versterken we ‘s-Hertogenbosch als bruisende en leefbare stad. Daarnaast zetten we met dit nieuwe beleid stevige stappen met het verduurzamen van evenementen zoals het verbod op wegwerpplastic.”

Meer informatie? De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft een video gemaakt over het nieuwe evenementenbeleid.