Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

Parkeertarieven in lijn met autoluwe binnenstad

D66 staat positief tegenover de hogere stijging van de parkeertarieven van parkeerplaatsen in de historische binnenstad ten opzichte van de tarieven aan de rand van de stad en op transferia. Dat sluit aan bij de ambitie van een autoluwe binnenstad. Tevens wordt het verschil in tarieven voor bewonersparkeren op straat en in parkeergarages verkleind.  

De Gemeentelijke Parkeerexploitatie 2020-2023 werd afgelopen dinsdag vastgesteld. In het voorstel worden de parkeertarieven verhoogd en wordt er niet voor gekozen om de afdracht van de reserve Parkeer en Verkeer aan de begroting te verlagen. Terwijl door de jaarlijkse afdracht een negatieve reserve ontstaat. “Het voorstel dat nu voorligt is een duurzame oplossing. Het liefst hadden we nu ook iets gedaan aan de hoogte van de afdracht aan de algemene middelen. Door de negatieve financiële ontwikkelingen die op de gemeente afkomen, kiezen we er nu niet voor om de afdracht te verlagen. Vooral omdat we willen dat de gemeente kan blijven investeren in de kwaliteit van de binnenstad. Wel willen we, in lijn met andere partijen, de forse stijging van het avondtarief terugdringen. Om dat binnen de parkeerexploitatie op te lossen, gaan de tarieven van de parkeergarages in de binnenstad iets verder stijgen. Passend bij een autoluwe binnenstad.”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof. Het amendement om het avondtarief minder fors te verhogen werd met ruime meerderheid aangenomen in de raad.

Verschil straat en garage verkleind
In 2017 pleitte D66 er al voor om het verschil in tarieven voor het bewonersparkeren op straat en in parkeergarages te verkleinen. Door het enorme prijsverschil is er momenteel namelijk te weinig interesse om te switchen naar een garageparkeerplaats. Hierdoor blijven de wachtlijsten voor bewoners die op zoek zijn naar een parkeervergunning bestaan. De parkeertarieven voor het parkeren op straat stijgen de komende jaren (tussen 2020 en 2023) jaarlijks met 15%. De tarieven voor een vergunningsplek in de parkeergarages blijven gelijk. De verschillen worden daardoor verkleind en daar is D66 blij mee.