Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 oktober 2019

Rapporteren over duurzaamheid

Op maandag 14 oktober 2019 heeft D66 samen met GroenLinks vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over het rapporteren over duurzaamheid via een kwartaalbericht en het duurzaamheidsverslag.

In de gemeente gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. We zien dit onderwerp vrijwel iedere raadsvergadering weer terugkeren op de agenda en er zijn de afgelopen tijd ook veel voorstellen aangenomen die te maken hebben met duurzaamheid, zoals het bestuursakkoord, de nota duurzaam ‘s-Hertogenbosch en de bereikbaarheidsstrategie.

De kaders die in deze voorstellen genoemd worden leiden tot het uitvoeren van plannen (door het college) die de gemeente duurzamer en groener maken. Als gemeenteraad horen of zien we die plannen niet allemaal. Dit leidt ertoe dat er regelmatig bespreeknotities worden opgesteld of schriftelijke vragen worden gesteld over zaken die al door het college zijn opgepakt. Samen met GroenLinks denken we dat dat anders en beter kan. Net als in het sociaal domein stellen we dan ook voor dat het college de raad per kwartaal informeert over de stand van zaken. Hierbij kunnen de vastgestelde uitgangspunten in de nota duurzaam ’s-Hertogenbosch leidend zijn om te laten zien wat er allemaal gebeurt.

Lees hier onze schriftelijke vragen.