Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 november 2019

Extra fietsenstalling westzijde station

Er komt een tijdelijke fietsenstalling met ongeveer 800 plaatsen aan de westzijde van het station in ‘s-Hertogenbosch. Al in 2017 maakte D66 ‘s-Hertogenbosch hier een belangrijk punt van. Wij zijn dan ook enthousiast over deze oplossing!

Om de bereikbaarheid van ‘s-Hertogenbosch te verbeteren hebben meerdere partijen, waaronder de gemeente, een pakket aan maatregelen voor de korte termijn gepresenteerd. Een onderdeel van dat pakket is dat er een tijdelijke fietsenstalling komt met ongeveer 800 plaatsen aan de westzijde van het station in ‘s-Hertogenbosch. Daar komt ook een extra uitgiftepunt voor ongeveer 275 ov-(deel)fietsen. De stalling en de extra deelfietsen dragen volop bij aan onze ambitie om te zorgen voor goed en duurzaam vervoer in onze gemeente. En dragen ook bij aan een het grotere plaatje, namelijk het oplossen van de (file)problemen op de A2 tussen de knooppunten Vught en Deil. Ook voor station Rosmalen wordt een pakket uitgewerkt. Hier komen ook meer fietsparkeerplekken. Deze ontwikkeling juichen we als fractie toe. In 2017 riepen we het college via een motie op om hiermee aan de slag te gaan.

Raadslid Geert Verbruggen: “We zijn als D66 ‘s-Hertogenbosch blij met deze mooie oplossing voor de korte termijn. Voor de lange termijn blijven we strijden voor een grote, permanente fietsenstalling (het liefst ondergronds) aan de westzijde van ‘s-Hertogenbosch Centraal.”